Categories
 
 
 
 
 

Employer branding

Americký guru leadershipu John C. Maxwell definoval hodnoty spoločnosti ako magnet, ktorý priťahuje ľudí zvonka, ako lepidlo, ktoré drží ľudí vo vnútri pokope, ako kompas, ktorý určuje smer a ako meter, ktorý určuje štandardy kultúry spoločnosti. Úlohou Employer Brandingu je preto zosúladiť víziu, stratégiu a hodnoty spoločnosti v zmysluplnú komunikáciu, postavenú na konkurenčnej výhode tak, aby oslovila čo najviac ľudí s podobnými hodnotami, víziami a cieľmi. Vďaka takejto komunikácii bude na pohovory prichádzať viac kandidátov, ktorých lojálnosť a motivácia pracovať pre vás bude podstatne vyššia.

Dôsledky efektívne nastaveného Employer brandingu budú vnímať nie len ľudia mimo spoločnosti ale aj súčasní zamestnanci. Zníži sa fluktuácia, znížia sa náklady na výberové procesy zamestnancov, zefektívni sa jasnosť a spôsob komunikácie, zvýši sa angažovanosť, počet a kvalita prichádzajúcich uchádzačov nie len po stránke odbornosti ale aj v osobnostnej rovine. 

 

Pre vás a váš tím radi zrealizujeme interaktívny workshop na tému Employer branding, počas ktorého budete mať príležitosť spoznať súvislosti a prepojenia firemnej značky, kultúry spoločnosti a budovania značky zamestnávateľa.

Počas 1-dňového interaktívneho workshopu Employer branding si osvojíte základné vedomosti z marketingu, ktoré sú potrebné pre tvorbu značky zamestnávateľa. Jednotlivé vedomosti budete následne aplikovať v zážitkových cvičeniach a práca na vašej značke začne už v priebehu dňa. Budeme vás navádzať na marketingové uvažovanie v súvislostiach a prepojeniach s firemnou značkou, jej víziou a stratégiou, poukážeme na dôležité informácie z trhu práce, štatistiky, trendy a špecifiká daného odvetvia.

V prípade záujmu, workshop vieme skrátiť na poldňovú inšpiratívnu verziu, ktorá vám prinesie základný vhľad do témy a pochopíte, prečo je viac a viac dôležité venovať sa budovaniu značky zamestnávateľa.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Full (Desktop) version